✿ دختر زمستــآלּ✿

بـــــغض من....فکـــر او...فکر او...جای او...

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

 

 

 

♥ جمعه 11 اسفند 1398برچسب:,♥ 17:36 ♥ negar ♥

פֿـدایـا یـادتـــہ ... ؟!
دسـتـشـو گـرفـتـمـ آوردمـ پـیـشـت ...
گـفـتـمـ : مـטּ فـقـط ایـنـو مـیـפֿـوامـ ...
گـفـتــے : ایـن ڪَـمـــہ ! بـهـتـر از ایـنـو بـرات گـذاشـتـمـ ڪِنار ...
پـامـو ڪَوبـیـدمـ زمـیـטּ و گـفـتـمـ :هـمـیـنـو مـیـפֿ
ـوامـ ...

گـفـتــے : آפֿـہ نـمـیـشـــہ ! قـولِ ایـنـو بـه یـڪَـے دیـگــہ دادمـ . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ♥ـــــــــــــ

♥ سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:,♥ 16:8 ♥ negar ♥

 

خـدایـا

 دست هایـت را زیـر تـنهـاییـمْـ ستوטּ کُـن !

مـטּ از آوارگے مـے تـرسمــ ...

♥ سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:,♥ 16:7 ♥ negar ♥

خدایا دلم هواشو کرده .....

ایوب تو از صبر چه میدانی ؟؟؟

بیا تا صبرو بهت نشون بدم ...

♥ یک شنبه 14 مهر 1392برچسب:,♥ 20:43 ♥ negar ♥

این روزها...

تلخم!

تلخ...تلخ می نویسم...

تلخ فکر می کنم...

این روزها...

دست برداشته ام از توجه بی وقفه به حضور آدم ها...!

پرهیز می کنم از ثبت وجودهایی که ماندگاری ندارند!

این روزها...

تلخ تر از همیشه...

از همه ی آدم ها بریده ام

 

♥ یک شنبه 14 مهر 1392برچسب:,♥ 20:42 ♥ negar ♥

 
هر روز صبــح

یه عالمه گلوله کاغذی...!

متـنــــفرم 

از دستــمالهای کاغذی گلوله
 
شده 

که هر روز صبــح 

بهم یادآوری میکنن که دیــشب 

چقدر اشـــکـــــ ریختم...
♥ سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:,♥ 12:15 ♥ negar ♥

آرامتـر بـرو

احـسـاسـات مـن 

در برهـه ای از خاطـرات 

بـه دنبالت میـدود 

و گاه از شـدت تپـش هـای بغـض

بـه زمیـن میـخورد 

بگذارآرام آرام رفتنت را باور کنم 

آهـای با تـوام! 

آرامتـر بـرو
♥ سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:,♥ 12:14 ♥ negar ♥

 
تنهایی یعنی 

عاشقشی ولی حق نداری بهش نزدیک بشی

چون

اون دیگه تنها نیست..!
♥ سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:,♥ 12:13 ♥ negar ♥

 

این نیز" بگذرد"...

اما بعضی چیزها هست که هرچقدر هم بگذرد

"نمی گذرد" و داغشان تا ابد بر دل آدم

میماند

♥ سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:,♥ 12:12 ♥ negar ♥

تعجب نکن !!

در بی لیاقتی تو شکی نیست...

دلیل دوست داشتنم "خریت" خودم است نه "لیاقت" تو

تو را چه به فرهاد ؟؟؟

یك فرهاد است و یك بیستون عاشقی

تو همین یك وجب دیوار فاصله را بردار . . .

من باورت می كنم...

♥ دو شنبه 5 فروردين 1392برچسب:,♥ 21:57 ♥ negar ♥

تــــــــــــو " زن " نشدی تا مردان .....


گناهشان را بر گردن تو بیاویزند


و زنانگی ات را از تو دریغ کنند ....


"
زن "شدی تا با تمامیت زنانگی ات ....


طعنه به مردان عـــــالم بزنی ...

♥ دو شنبه 5 فروردين 1392برچسب:,♥ 21:52 ♥ negar ♥

مرا دختر خانوم می نامند مضمونی که جذابیتش نفسگیر است

 دنیای دخترانه من نه با شمع و عروسک معنا پیدا میکند و نه با اشک و افسون.
اما تمام اینها را هم در برمیگیرد


من نه ضعیفم و نه ناتوان، چرا که خداوند مرا بدون خشونت و زورِ بازو میپسندد.
اشک ریختن قدرت من نیست، قدرت روح من است


اشک نمیریزم تا توجهی را به خواستهام جلب کنم با اشکم روحم را میشویم.
خانه بی من سرد و ساکت است چرا که شور و هیجان زندگی با صدای بلند حرف زدن،
و موسیقی گوش دادن، نیست

زندگی ترنم لالاییِ آرامش بخشی را میطلبد که خدا در جادوی صدای من نهفته است.

من تنها با ازدواج کردن و مادر شدن نیست که معنا میگیرم من به تنهایی معنا دارم،
معنای عمیقی در واژه دختر بودن است.

اگر فرهنگ غلط و کوتاه نظری مرا ضعیفه بخواند باز هم قویتر از قبل از پشت همین واژه سربلند میکنم و لبخند میزنم


چرا که خداوند مرا دختر آفریده است و همین برای من کافی است

♥ دو شنبه 5 فروردين 1392برچسب:,♥ 21:51 ♥ negar ♥

بابا نان داد...

بابا آب داد...!!!

در کلاسهای ابتدایی به ما دروغ گفتند

بابا نان داد!!

اگر گذرت به سفره خالی ما افتاد

آنوقت خواهی فهمید که:

«نان» واژه ای سه حرفی است،

که فقط در کتابها می شود دید!!

اگر بیایی،

اگر بیایی،

کف خانه اجارئیمان را

با گرسنگی زینت خواهیم داد!!

اگر بیایی....

♥ دو شنبه 5 فروردين 1392برچسب:,♥ 21:50 ♥ negar ♥

ادم ها بازی کردن را دوست دارند…

این تو هستی که انتخاب میکنی هم بازیشون باشی یا اسباب بازیشون.

حالا من هم بازیتم یا اسباب بازی؟

http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/01/01.jpg

خدایا میوه ی ممنوعه ی این زمین خاکی

روی کدام درخت در انتظار دندان های حریص من است؟

هوس کرده ام از زمین اخراجم کنی!

http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/01/Avazak.ir-Love10718-500x375.jpg

♥ دو شنبه 5 فروردين 1392برچسب:,♥ 21:44 ♥ negar ♥

گـاهـــی بـــا دویــــدن برای رسیدن به کـســـی،

مــانـــدن در کـنـــار او باقـــی نـــخواهـــد مــانــد . . .

 

قلب یخی

سـالـهـا دویـده ام ،

بـا قلبـی معلـق و پـایـی در هــوا ،

دیگـر طـاقـت رویـاهـایـم تـمـام شـدهـ اســت!

دلـم رسیـدن مـی خـواهـد ... !!!

 

قلب یخی

قـطارهـا بیهـودهـ  میـپرسـد

چـی ؟ چـی ؟

نمـی داننـد در انتهـای ریـل هـا

هیچـکس و هیـچ چیـز در انتـظــارشـان نیسـت …

 

قلب یخی

 

 

♥ دو شنبه 5 فروردين 1392برچسب:,♥ 21:41 ♥ negar ♥

یـه لحظـه گـوش کـن خـــدا ؛

جـدی میگــم 

نه شـِـکوَسـت نه گـلایـه

تو این دنــیا

حــالِ خــیلی هـا اصــــــــلاً خـوب نیـست !
 

یـک دسـتی بـه زندگیـشون بکـش

لــــــــــــــــــــــــ ــــطــفــاً !
♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 18:51 ♥ negar ♥

گاهی دلم از ـهر چه آدمـ است می گیرد...!


گاهی دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه می خواهد...!

نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بی تو می میرمـــ...!

ساده شاید ...مثل دلتنگ نباش... فردا روز دیگر ی ست ...!

♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 18:49 ♥ negar ♥

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافــــ ـظ یعنـــــــی : " نــــذار برم "
 
 یعنـــــــی بــرم گــــردون ...
 
سفــــت بغلـــــم کـــن ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و بگــــــو :
 
 "خدافــــظ و زهــــر مـــار بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!
براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد
مــــــگه الکیــــــــه ,,,,,
 
چرا نمیدونن....

♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 18:44 ♥ negar ♥

شيرين بهانه بود..

فرهاد تيشه ميزدتا باور نكند صداي مردماني را كه

در گوشش ميخوانند..

دوستت ندارد.!!!

560w8l8bbftb8r5725b.jpg

♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 18:42 ♥ negar ♥

می گویند : شاد بنویس...!!
نوشته هایت درد دارند...!!
و من یاد مردی می افتم ، که با ویالونش...!!
گوشه ی خیابان شاد میزد...!!
اما با چشمهای خیس...

rpc0svptvfyzqio9yqmg.jpg

 

♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 18:41 ♥ negar ♥

آهـــآﮮ زمستــآלּ !

פـَــوآسَتــــ جَمــع بـــآشـב ...

ڪـﮧ בور ِ تـُـو وَ تَمــــآمـ ِ شآعـــــرآלּــﮧ هــآ رآ פֿـَـط פֿــوآهـَم ڪشیــــב ...! 

اَگــــر بـآ آمـَــــבלּ ـَتـــــ ... 

او ...

פـَـتّــی یڪــ "سـُـــرفــــﮧ" ڪُنــــב ...

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم!
اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآورى کند یا خیانت خودش را توجیه؟!

♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 18:39 ♥ negar ♥

دخترکی بودم 

ساده... رها.... بی عشق

 

دراین زمین شلوغ 

من بودم و باران و تنهایی 

بی چتر ... 

بی قلب ... 

بی خاطره .... 

 

من بودم و آدم هایی که  

نگاه کردن به چشمهای حریصشان

و اعتماد کردن به دستهای سردشان  

هراس انگیز بود 

 

من بودم و  

دنیایی پر از بی مهری 

بی وفایی 

خیانت 

 

 من بودم و احساسی

 که دلم را شکسته بود 

قلبم را ویران کرده بود 

و عشق را در وجودم از بین برده بود 

 

که ناگاه  

تو از راه رسیدی 

با سبدی لبخند 

و بغل بغل مهربانی   

تو و دستان گرمت 

مرا به میهمانی آغوش بردید  

آغوشی که هیچ گاه فراموشش نخواهم کرد

 

و با لاله های داغ و آتشین بوسه  

آرامش را به قلب بی قرارم هدیه کردی 

 

تو با عشقی بی انتها 

قلب شکسته ام را مرهم نهادی 

تا دیگر تا زمانی که زنده هستم 

فراموش نکنم 

که با عشق 

می توان ساخت 

می توان شاد بود 

می توان کودکانه شیطنت کرد  

می توان خندید

می توان زیبا شد 

می توان عاشق بود 

عاشق عشق تو... 

 

حال من 

دخترکی هستم 

ساده ...  

پر از احساس رهایی... 

سرشار از شوق پریدن... 

  

من زنده ام با عشق 

عشق به زیبایی 

به مهربانی  

به بخشندگی  

 

حال وجودم 

پر از عشق به باران است 

پر از عشق به دوستی با تو 

پر از عشق به تو... 

 

عشق ممنوع من

بی تردید 

دوستت خواهم داشت 

تا ابدیت...

 

♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 16:20 ♥ negar ♥

من فروغم

زنی تنها در آستانه یک خیابان خاکستری

با چشمهایی پر از خورشید های خاکستری

و آتشی سرخ

که می تپد در زیر جاده

آه کاش همیشه ها تکرار شود

کاش دوباره صدای تیک تیک سرعت را می شنیدم

صدایی که مرا به رسیدن نزدیک می کرد . . .

من فروغم

اما این بار سرد نیست

کاش می لرزیدم

من فروغم

با چشمهایی خاکستری

با دستهایی کوتاه

وبا انگشتهایی که میان آنها فاصله هاست

من فروغم

شاکی از چرخ

آه !آن خیابان را می گویم

آن خیابان خاکستری که مرا به انتهای آتش سرخ می رساند

دستهای کوتاهم را باز کردم و

موهای خاکستری تو بود که در باد رها شد

درها را گشودم

و آتش سرخ زبانه کشید

ومن در انتهای شعله های آن می رقصیدم

اما اشکهایم آتش را شعله ور می کرد. . .

و من هر روز پشت پنجره می ایستم

تا شاید باد دستهای کوتاهم را به موهای خاکستری تو آغشته کند . . .

آه کاش من فروغ بودم!


♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 16:19 ♥ negar ♥

بغض گلویش رابسته بود ... احساس میکرد نمیتواند تنفس کند...

به قرآنی که در دستش بود خیره شده بود اما چیزی نمی دید

و از حفظ آیت الکرسی رامیخواند تاشاید توان مقاومت بگیرد...

اشک روی دستهایش میچکید صدای عاقد او را از توهماتش بیرون

کشید،آیا وکیلم؟دلش هوری ریخت!صدایی آشنا بالای سرش

گفت:عروس رفته گل بچینه باز در فکر رفت یاد آن لحظه افتاد

که گفته بود بهتر از تو را پیدا کرده ام،اما او در روز ب 100نفر

میگفت من بهترین را دارم...

برگی از خاطرات گذشته رامرور کرد چه صادقانه باورش کرد

 و او چه بیرحمانه ترکش کرد..آهی برای تمام حسرتهایش

کشید!باید فراموش میکرد.واژه ی 'بـــایـــد'را با تأکید به خودش

 یادآوری کرد.بار دیگر عاقد از او وکالت خواست،این بار هم دیگری

 نجاتش داد.یاد روزهایی افتاد که گفته بود گریه چشمانش را

قشنگ میکند،یاد زمانی که میگفت طاقت اشکهایش را ندارد اما

 افسوس حال خودش مسبب شکستن دلش بود...

شنلش را بیشتر روی صورتش انداخت تا اشکهایش را نبینند برای

 بار سوم،آیا وکیلم؟

از خاطراتش خداحافظی کرد و قــلــبـــش را جا گذاشت.

و تنها جسمش را بیرون کشید تا سند بخورد.

زیر لب گفت : خداحافظ ای خاطرات ساده و سنگی روزهای

سادگی. . .

با نام خدایی ک رفیق نیمه راه نیست!!!

بـــلـــــــه . . .

 

رویاهای زیبای خفته

♥ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:,♥ 16:18 ♥ negar ♥

آهاے تو . . . .

بآ تواَمـــ صِدآمو مے شنَوے ؟

تویے ـڪـِہ تآ فَهمیدے ﬤوسِتـــ ﬤآرَمــــ ،

شُدے یــِہ  آﬤمــِ ﬤیگــِہ .

وَلے مَن عَوَض نَشُدَمــ

هَنوز هَموטּ عآشِقــ ــــِ قَدیمیَمــــ

هَمونے ـڪـِه خوﬤتــ مے ﬤونے چِقَد دوسِتــ دآرِه

هَمونے ـڪــِه فِکرِ چِشمآے قَشَنگتــ

یــِہ  لَحظــِہ  هَمــ اَز ذِهنِشــ بیروטּ نِمیرِهــ

ـڪآشــ تو هَمــ یـِہ  لَحظـــِہ بِهِمـــ نِگآهــ مے ڪرﬤے

فَقَط یــِہ  لَحظِــہ  بآ چِشمآی قَشَنگِتـــ

تو چشمآم زُل میزَدے و

حَرفِ ﬤلَمو اَز تو چِشمآمــ مے خوندے .

♥ شنبه 3 فروردين 1392برچسب:,♥ 15:45 ♥ negar ♥

کُجایْے سُــــهرابْ ؟؟!!

عـِـشْـق בیگــَر صــِבاے فـاصِلــــہ ها نـیـــْست ...

صِــــבاے فِـنـر تَخـْت هآسْــت ...

 

♥ شنبه 3 فروردين 1392برچسب:,♥ 15:45 ♥ negar ♥

هرکه بااحساس باشدعاقبت خواهدشکست

این جواب سادگیست...

pgteo0g3p7nb39fg4jmp.jpg

♥ شنبه 3 فروردين 1392برچسب:,♥ 14:47 ♥ negar ♥

تو زندگی به بعضی ها باید بگی :

من چشم میذارم...

تو فقط برو گمشووووووووووووووو  !!!


 

به بعضی ها هم باید با متانت خاصی گفت :
لطفا یه دهن برامون خفه شو

♥ شنبه 3 فروردين 1392برچسب:,♥ 14:45 ♥ negar ♥

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ،

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای

 

بوسه عشق

♥ شنبه 3 فروردين 1392برچسب:,♥ 14:44 ♥ negar ♥

 

♥ شنبه 3 فروردين 1392برچسب:,♥ 14:43 ♥ negar ♥طراح : صـ♥ـدفــ